AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Стартираща среща по проект Умения за новото поколение в Будапеща

RSS
BBV_1896
BBV_1907
BBV_1914
BBV_1973
BBV_1997
BBV_2080
BBV_2100
BBV_2203
BBV_2244
BBV_2260
BBV_2292
BBV_2336
BBV_2429
 
 
Нагоре