AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Науката среща регионите

RSS
IMG_5682
IMG_5686
IMG_5692
IMG_5694
IMG_5697
 
 
Нагоре