AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Науката среща регионите

RSS
IMG_1061
IMG_1066
IMG_1067
IMG_1077
IMG_1092
IMG_1093
IMG_1108
IMG_5615
IMG_5630
IMG_5637
IMG_5638
IMG_5641
IMG_5646
IMG_5649
IMG_5650
IMG_5655
IMG_5667
IMG_5671
IMG_5677
IMG_5681
 
 
Нагоре