AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Семинар по проект InnoBridge за обмен на знания между регионите в София

RSS
IMG_6015
IMG_6034
IMG_6039
IMG_6040
IMG_6047
IMG_6051
 
 
Нагоре