AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Семинар по проект InnoBridge за обмен на знания между регионите в София

RSS
IMG_5239
IMG_5242
IMG_5245
IMG_5254
IMG_5255
IMG_5257
IMG_5259
IMG_5266
IMG_5270
IMG_5275
IMG_5282
IMG_5288
IMG_5294
IMG_5295
IMG_5303
IMG_5306
IMG_5323
IMG_5326
IMG_5328
IMG_6002
 
 
Нагоре