AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Първи интеррегионален семинар по проект InnoBridge в Санкт Пьолтен

RSS
Gruppenfoto_1
Pic1
Pic2
Pic3
Pic4
Pic5
Pic6
Pic7
resized_2
 
 
Нагоре