AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Развитие на дарителството в местната общност – Фонд иновации

RSS
01
02
05
06
IMG_4844
IMG_4890
IMG_4894
IMG_4897
IMG_4899
IMG_4902
IMG_4911
IMG_4927
IMG_4941
09
082
IMG_5045
IMG_5053
IMG_5056
IMG_5062
IMG_5068
 
 
Нагоре