AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Семинар: Устойчива енергия, устойчива мобилност и велологистика - 16.06.2015

RSS
velologistika-1
velologistika-2
velologistika-3
velologistika-4
velologistika-5
velologistika-6
velologistika-7
velologistika-8
velologistika-9
velologistika-10
velologistika-11
velologistika-12
velologistika-13
velologistika-14
velologistika-15
velologistika-16
velologistika-17
 
 
Нагоре