AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ГолемияТ до мен 2015

RSS
BigToMe2015-1
BigToMe2015-2
BigToMe2015-3
 
 
Нагоре