AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Заключителна международна конференция / 25.03.2015

RSS
normkorm_conference-2
normkorm_conference-3
normkorm_conference-4
normkorm_conference-5
normkorm_conference-6
normkorm_conference-7
normkorm_conference-8
normkorm_conference-9
normkorm_conference-10
normkorm_conference-11
normkorm_conference-12
normkorm_conference-13
normkorm_conference-14
normkorm_conference-15
normkorm_conference-16
normkorm_conference-17
normkorm_conference-19
normkorm_conference-20
normkorm_conference-21
normkorm_conference-22
 
 
Нагоре