AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Втора кръгла маса по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“ – NORMCORM

RSS
normcorm2-1
normcorm2-2
normcorm2-3
normcorm2-4
normcorm2-5
normcorm2-6
normcorm2-7
normcorm2-8
normcorm2-9
normcorm2-10
normcorm2-11
normcorm2-12
normcorm2-13
normcorm2-14
normcorm2-15
normcorm2-16
normcorm2-17
normcorm2-18
normcorm2-19
 
 
Нагоре