AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Дискусия "СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО: ТОЛКОВА БЛИЗО, ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ"

RSS
d-tb-td-2014-1
d-tb-td-2014-2
d-tb-td-2014-3
d-tb-td-2014-4
d-tb-td-2014-5
d-tb-td-2014-6
d-tb-td-2014-7
d-tb-td-2014-8
d-tb-td-2014-9
d-tb-td-2014-10
 
 
Нагоре