AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Връчване на договорите на бенефициентите от Фонд за иновации в културата

RSS
event_fic-8796
event_fic-8819
event_fic-8826
event_fic-8832
event_fic-8838
event_fic-8840
event_fic-8850
event_fic-8853
fic_d-1
fic_d-2
fic_d-3
fic_d-4
fic_d-5
fic_d-6
fic_d-7
fic_d-8
fic_d-9
 
 
Нагоре