AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Регионална академия за мениджмънт в културата - курс 4

RSS
Reg-sreshta230
Reg-sreshta240
Reg-sreshta250
Reg-sreshta260
Reg-sreshta270
Reg-sreshta280
Reg-sreshta290
Reg-sreshta300
Reg-sreshta310
Reg-sreshta320
 
 
Нагоре