AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Официално откриване на Европейска седмица на мобилността - 16 септември 2012

RSS
Официално откриване на Европейска седмица на мобилността - 16 септември 2012
Официално откриване на Европейска седмица на мобилността - 16 септември 2012
Официално откриване на Европейска седмица на мобилността - 16 септември 2012
Официално откриване на Европейска седмица на мобилността - 16 септември 2012
Официално откриване на Европейска седмица на мобилността - 16 септември 2012
Официално откриване на Европейска седмица на мобилността - 16 септември 2012
Официално откриване на Европейска седмица на мобилността - 16 септември 2012
Официално откриване на Европейска седмица на мобилността - 16 септември 2012
Официално откриване на Европейска седмица на мобилността - 16 септември 2012
Официално откриване на Европейска седмица на мобилността - 16 септември 2012
Официално откриване на Европейска седмица на мобилността - 16 септември 2012
Официално откриване на Европейска седмица на мобилността - 16 септември 2012
 
 
Нагоре