AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

УМЕНИЯ ЗА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ

Стартираща среща по проект Умения за новото поколение в Будапеща / 28 февруари – 1 март 2017

 

Нагоре