AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

БИБЛИОТЕКА УМЕНИЯ ЗА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ


ДИНАМИЧНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА - СОФИЯ

Транснационално адаптиране на ДОП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРС е партньор по проекта, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA).

Повече за проекта на: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills.

Нагоре