AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Как нашите деца използват интернет по безопасен начин?


Софийският форум за сигурност в партньорство със Столичната община (Асоциация за развитие на София) и РУО София-град обявяват анкета сред учениците от столични училища на възраст от 11 до 18 години (от 5-ти до 12-ти клас). Проучването се провежда във периода от 26 март до 15 април 2019г. Резултатите от изследването ще послужат за планиране на серия от инициативи, които целят да повишат знанията и уменията на учениците да използват интернет по безопасен начин. Анкетата може да бъде попълнена тук: bit.ly/anketabg

Нагоре