AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Софийския Фонд за иновации става най-добра европейска практика


Софийският публично-частен фонд за иновации, учреден през 2014 г. и управляван от Асоциация за развитие на София, е одобрен като добра европейска практика и вече е публикуван в Policy Learning Platform на програма Интеррег Европа. Политици от цяла Европа ще могат да се консултират с нашата добра практика онлайн и да се свързват с екипа на АРС чрез платформата за по-задълбочена обмяна на опит и мултиплициране на иновативната софийска инициатива.

“Практиката е интересен пример как регионалните публични и частни организации могат са обединят усилия и да осигурят финансиране на проекти в креативните и творчески индустрии с висок риск. Тя може да вдъхнови други региони, които се интересуват от насърчаване на иновациите в специфичен сектор. Практиката има добър потенциал за трансфериране поради адаптивността си”, се казва в анализа на експерта по темата Карл Арвид Дахлоуф.

Посетете базата данни, за да видите нашата добра практика и експертното мнение: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/275/sofia-public-private-fund-for-innovations/

Нагоре