AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

МЕЧТАНАТА МЛАДЕЖКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНОВАЦИИ


Каква би била мечтаната младежка лаборатория за иновации беше основният въпрос, по който разисквахме идеи с 30 младежи, представляващи различни младежки НПО, организации, застъпващи правата на хората с увреждания, студенти, представители на Столичния общински съвет и Местната консултативна група.

Екипът на Асоциация за развитие на София, в сътрудничество с екипа на Столична община, организира интерактивното събитие в рамките на проект „Умения за новите поколения“, финансиран от програма „Интеррег Дунав“.

Дискусията имаше 3 сесии за разискване на идеи: (инфра) - структурата: МЯСТОТО - как би изглеждало, за да привлече младите новатори; ХОРАТА - кои бихме искали да работят там и кои ще бъдат основната цел; УСЛУГИТЕ - какви биха били услугите, които би ни предложила нашата Лаборатория за иновации в София.

Вярваме, че участието на вземащите решения лица от Столичния общински съвет и бъдещите потребители на Лабораторията за иновации в началото на процеса на създаване на концепцията на София, е гаранция за успешното й изработване.

 

          

Нагоре