AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Запазете датата: Ден на ИНТЕГРА в Европа

СПОДЕЛЯНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, СЪЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ НА МЕСТНО НИВО

Дата: 11 юни 2019 г.
Сесия 1:
Място на провеждане: Комитет на регионите, JDE 53, Брюксел
Време: 9:30 - 13:30 часа

Сесия 2:
Място на провеждане: Постоянно представителство на РХърватия в ЕС, Брюксел
Време: 14:00 - 15:00 часа

Работен език: английски

Интеграцията на граждани на трети страни е една от най-трудните задачи, пред които сме изправени. Градовете играят важна роля за интегрирането на тези новодошли и им дават възможност да допринесат за новите си общности. Интегрирането на мигрантите обаче може да бъде предизвикателство, защото те представляват много разнообразни групи, състоящи се от различни полове, възрасти, културни среди с различни мотиви, умения, ниво на образование и опит.

Събитието е част от информационната и застъпническа кампания по проект ИНТЕГРА и цели да представи успешни форми на сътрудничество между градовете и важни постижения в интеграцията на гражданите на трети страни. Ще бъдат обсъдени практиките, инструментите и ресурсите, които партньорските организации от София (България), Прага (Чехия), Кошице (Словакия), Рубано (Италия) и Осиек (Хърватия) използват. Те ще споделят извлечените поуки и политическите препоръки въз основа на натрупания опит.

РЕГИСТРАЦИЯ до 03.06.2019:
https://docs.google.com/forms/d/1vDL59iDKLU9qEj_UxWmtCksskJ7v9BZMCd7dY82G_Bk

Асоциация за развитие на София на Уебит

За пореден път Асоциация за развитие на София активно се включи в програмата на фестивала Уебит, открит на 14 май от кмета на Столична община г-жа Фандъкова и президента на Република България г-н Радев. "София е по-конкурентна от всякога и привлича повече от половината чуждестранни инвестиции в страната. Стартъп екосистемата в града продължава да функционира успешно. В нейна подкрепа работи „Акселератор Стартъп София“ и София Лаб. Същевременно организираме и подкрепяме хакатони и дататони, които събират десетки млади хора с желание да приложат уменията си в контекста на предизвикателствата, които срещаме в управлението на града" – каза кметът на откриването на фестивала.

В пространството на фестивала е обособена зона на София - SOFIA's PLACE, където през двата дни на фестивала Столична община и партньорите й представяха програми, инициативи и успешни истории в областта на предприемачеството и иновациите, прототипи и нови технологии, продукти и услуги. Г-жа Фандъкова и г-н Радев посетиха зоната и се запознаха с актуални новини от софийската лаборатория за иновации SofiaLab.

В програмата на SOFIA's PLACE Асоциация за развитие на София представи лабораторията за иновации и някои прототипи и продукти, създадени чрез нейни програми: пет видео игри, създадени по време на Hack and Design Challenge, както и математическият модел-победител в Дейтатона за преодоляване на замърсяването на въздуха, организиран от проект „Зелена София". Представихме и социалното предприятие към фондация „Светът на Мария", което подпомага трудовата заетост на хора с интелектуални затруднение – служителите произвеждаха на място значки с мотиви от български шевици за посетителите.

    

    

    

    

  

 

Научно-индустриалната лаборатория RILab j 2030 отвори врати


На 13 май 2019 г. беше открита научно-индустриалната лаборатория RILab j 2030 в БАН с участието на кмета на Столична община г-жа Фандъкова, Еврокомисаря по цифрови технилогии г-жа Мария Габриел и председателя на БАН академик Ревалски. Лабораторията е създадена и се управлява от консорциум с участието на два института на БАН, бизнес компании и СофияЛаб на Асоциация за развитие на София, а Столична община и Столичната агенция за инвестиции са партньори. Целта на лабораторията е да предостави подкрепа за научно-изследователска и развойна дейност за малките и средни предприятия и високо технологичната индустрия с визия за Индустрия 4.0. Лабораторията ще предоставя моделиране, прототипиране, експериментално изследване и тестване, виртуално производство, обучения на кадри и публични събития.

RILab j 2030 ще допринесе за цифровата интеграция на наука, бизнес и обучение в изпълнение на Стратегията за интелигентна специализация на София.

 

       

 

 

Повече от 450 ученици и стартиращи компании ще бъдат на Webit.festival 2019 с безплатни билети от квотата на Столична община и кмета Йорданка Фандъкова

Повече от 450 ученици и стартиращи компании ще бъдат на Webit.festival 2019 с безплатни билети от квотата на Столична община и кмета Йорданка Фандъкова.

    - На Webit ще бъдат победителите от ТУЕС Фест, които на 20-ти април 2019 г. отвориха вратите на училището за гости и показа проекти на ученици в областта на софтуера, компютърните мрежи, вградените микрокомпютърни системи и роботиката. От роботизирано отглеждане на растения до симулация на отглеждане на растения в космоса, от кафемашина с гласови команди до видео игри, от ходещо кошче за смет до платформа за решаване на стереометрични задачи – учениците впечатлиха с иновативни решения.

   - На Webit ще бъдат и учениците, разработили иновативни дигитални решения от НПМГ.

   - На Webit ще бъдат и ученици от 134 училище със станалата известна вече Училищна медия и победителите от състезанието “Големият до мен“.

   - На Webit ще бъдат и победителите от Copernicus Hackathon Sofia 2019, които използваха данните и услугите на европейската програма за наблюдение на Земята – Коперник, за да разработят технологии в областта на „Управление на извънредни ситуации“, „Защита на околната среда“, „Мониторинг на водите и крайбрежието“ и „Как се променя София през годините“.

- На Webit ще бъдат учениците от НУКК с Италиански лицей.

- На Webit ще бъдат и разработчиците на компютърни игри от Hack & Design Challenge, които създадоха своите продукти в иновативното пространство на Столична община (Асоциация за развитие на София) SofiaLab.

„Бъдещето тази година каца за първи път в София“, сподели основателят на Webit Пламен Русев и иноваторите от София ще бъдат там, за да го посрещнат и пресъздадат.

Обучение на обучители по инвестиции за социално въздействие


На 25 април 2019 партньорите по проект Финанси за социална промяна се събраха във Виена за обучение на обучители по инвестиции за социално въздействие, домакинствано от австрийския партньор Ашока. Въз основа на каталога с добри практики, сред които и Публично-частния софийски фонд за иновации, промотиран от Асоциация за развитие на София, участниците избраха няколко казуса от различни категории: публично-частни инвестиции, публични инвестиции, частни инвестиции, други възможности. Така бяха определени ключовите действия, участници, времева рамка, финансов ресурс; проверени бяха показателите за успех; обсъдиха се предпоставките и условията за трансфер на практиката.

Обучението съвпадна с редовната среща на Управляващия комитет на проекта, на което се разгледа методологията за регионалните планове за действие, които скоро ще бъдат разработени, както и предстоящи проектни и комуникационни дейности.

Проектът „Финанси за социална промяна“ е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI). Повече за проекта можете да научите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange

 

    

В Букурещ се проведе среща по проект „Финанси за социална промяна“, на която бе представено приложението BookvAR разработено по време на Балканския хакатон


На 23 април 2019 г. в Букурещ, Румъния се проведе среща по проект „Финанси за социална промяна“. Срещата беше под формата на пичинг сесия, по време на която избрани социални предприемачи от Румъния, Молдова и България представиха своите бизнес казуси. Публиката бе съставена от разработчици на политики, експерти от регионални агенции, инвеститори със социално въздействие и партньори по проекта. Като партньор на проекта Асоциация за развитие на София представи случая на двама социални предприемачи, разработили своя продукт по време на Балканския хакатон. Те презентираха приложение наречено BookvAR, което позволява да се виждат обекти с добавена реалност (AR) в учебници като прави ученето по-ефективно и забавно за децата. Това приложение е иновативен и полезен инструмент за образование, който може да доведе до дългосрочни промени в начина на преподаване. Експертите дадоха обратна връзка на всички социални предприемачи и оцениха начина на презентиране. Те идентифицираха ключови проблеми и фактори за успех. Всички социални предприемачи получиха ценни съвети за подобряване на продуктите си и за това как да водят пичинг сесии.

Проектът „Финанси за социална промяна“ е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI). Повече за проекта можете да научите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange

    

Страница 2 от 34

Нагоре