AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

„Най-важно е мигрантите да разберат, че са част от общността на града“


Кметът на град Рубано гостува в София по повод партньорска среща в рамките на проект ИНТЕГРА, финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз. Пред репортер на електронната медия 24novini.bg тя сподели, че интеграцията става много по-лесна след първият път, в който се преодолеят бариерите между италианците и мигрантите, защото те вече не се страхуват един от друг. Според нея най-важно е мигрантите да разберат, че са част от общността им и градът се старае да им помогне за това осъзнаване като ги включва в различни културни форуми, събития и като цяло в обществения живот.

Цялото интервю на г-жа Сабрина Дони, кмета на Рубано, Италия можете да прочетете на https://24novini.bg/%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%8A%D0%B1/item/15812-v-italiya-imat-nuzhda-ot-migranti-za-industriyata-i-fermite.

 

Съвместния изследователски център към Европейската комисия даде официално начало на пилотния проект “Науката среща регионите/парламентите”, в който София участва


На 06 и 07 февруари 2019 г. в Брюксел се проведе конференциятa “Science Meets Regions/Parliaments – The role of science in 21st century policy-making”. Събитието беше организирано във връзка с официалния старт на пилотния проект на Съвместния изследователски център към Европейската комисия и Комитета на регионите за организиране на редица събития в европейски градове за подобряване на комуникацията между представителите на научните среди и участниците в управлението, както и предоставянето на валидирана изследователска информация по теми от ключово значение на взимащите решения.

По време на събитието имаше както и лекции за влиянието на изкуствения интелект и киберсигурността върху обществото, така и паралелни семинари и работни групи, в които участниците активно споделяха плановете за изпълнение на задълженията си по организиране на събития в своите страни и градове.

В срещите взе участие представител на “Асоциация за развитие на София”, който се запозна с методологията и спецификата на изискванията за организацията на иновационен лагер в София в рамките на проекта „Science meets Regions”, както и обмени опит и идеи с представители на градовете Наймехен (Холандия) и Гент (Белгия) и областите Каталуния (Испания) и Бавария (Германия), които също предстои да организират иновационни лагери. По време на работните групи беше споделена информация с останалите участници в пилотния проект за планираните от страна на “Асоциация за развитие на София” и Столична община действия по организирането на иновационния лагер, планиран за месец март 2019 година.

Стартираща среща по проект ИН-ЕДУ

Екипите по проект ИН-ЕДУ от Перуджа, София, Осийек, Марибор и Лион проведоха първоначалната си среща на 7 и 8 февруари 2019г. в Перуджа, за да започнат годината и проекта с летящ старт. Със седем партньора в пет държави, партньорите оцениха възможността да се съберат заедно като консорциум. Ръководителите на работни пакети, сред които и Асоциация за развитие на София, очертаха предстоящите дейности и цели, направен беше подробен план за предстоящите месеци и партньорите синхронизираха визиите си.

Стартиращата среща породи нова мотивация за принос към по-приобщаващи общности чрез повишена медийна грамотност и ни накара да очакваме с вълнение предстоящата година.

Проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ) е финансиран по програма Еразъм + на ЕС.

 

 

      

АРС започва нов проект

АРС започва работа по нов проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ), финансиран по програма Еразъм + на ЕС.

В днешния дигитален свят медийната грамотност е ключова компетентност, необходима за гражданско участие и утвърждаване на ценностите на ЕС. В партньорство със седем организации от шест държави АРС ще работи през 2019 и 2020 г. за по-включващи общности чрез медийна грамотност. Консорциумът се ръководи от FORMA.Azione, Перуджа, и освен АРС включва Център за мир, Осийек, фондация ПРИЗМА, Марибор, ДЗЗД Обучение, Институт по техника и икономика Алдо Капитини, Перуджа, IREX Европа, Франция и асоциирания партньор Училище по кетъринг и туризъм, Осийек.

Проектът цели да адресира опасността от радикализация и нарастваща реч на омразата, ограничаване на свободата на изразяване и липсата ма ефективно взаимодействие между учители, родители и експерти за повишаване на медийната грамотност у подрастващите. Предвидени са разнообразни дейности: аналитични (проучвания и доклади), обучителни (национални и международни обучения за обучители и ученици), програма за ангажиране на заинтересованите страни (инициативи с училища, медии и НПО, младежки състезания и лагери).

Семинар по капитализация на социалното въздействие

Асоциация за развитие на София и партньори по проекта „Финанси за социална промяна“ от десет различни страни се срещнаха в Будапеща на 22 януари 2018 г. с представители на други проекти по програма Интерег Дунав и други програми на ЕС в областта на социалното предприемачество, за да обсъдят как да създадат синергия помежду си, да споделят знания, да надграждат над постиженията си и да използват максимално ефективо научените уроци. Семинарът за тематична капитализация беше организиран в рамките на проекта „Финанси за социална промяна“.

Над 15 различни междурегионални проекта групираха клъстери с готовност да споделят постижения и усилия, за да повишат своите резултати, ефективност и устойчивост. Потенциалните пътища за сътрудничество включват съвместно разпространение и комуникация, партньорски проверки и обмени, сравнителни анализи, образователни програми, промени в регулирационни политики. Тези идеи ще бъдат приложени в програмата за обучение по проекта и предстоящите пилотни дейности за социално въздействие.

Проектът „Финанси за социална промяна“ е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI). Повече за проекта можете да научите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange

Инфографики – нови графични ресурси за мигрантите в София


Асоциация за развитие на София публикува четири тематични плакати-инфографики, които показват как мигрантите присъстват в четири области – „Трудовия пазар и мигрантите в София“, „Нагласи към мигрантите“, „Образованието и мигрантите“ и „Безопасността в София и миргантите“.

Инфографиките представят по лесноразбираем и атрактивен начин данни, тенденции, възможности и слаби места в интегрирането на гражданите на трети страни. Те са достъпни за изтегляне на интернет страницата на проекта - https://integra-eu.net/campaign/infographics.html.

На сайта можете да намерите и плакатите-инфографики на партньорите от Чехия, Хърватия, Словакия и Италия, както и други ресурси, разработени по проекта.

Проект ИНТЕГРА е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейски съюз.

Актуални новини за дейностите по проект ИНТЕГРА.

 

 

Страница 10 от 37

Нагоре