AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Hack & Design Challenge приключи след 72 часова динамична работа

Hack & Design Challenge приключи след 72 часова динамична работа. Дизайнери, разработчици на игри, художници, геймъри и изследователи работиха в екипи за разрешаването на общо 6 задачи:

1) Създаване на игра с бот с изкуствен интелект;
2) Процедурно генерирана игра;
3) Научаване на бот да играе игра;
4) Кооперативна игра;
5) Образователна игра;
6) Multiplayer Arena Game.

На финала на събитието дойде и голямата изненада – всички, които успешно се справиха със задачите получават безплатни билети за Webit2019.
Резултатите от Hack & Design Challenge, както и други продукти, родени и изработени в SofiaLab ще бъдат представени в презентационното пространство на Столична община по време на Webit2019.

Hack & Design Challenge бе организирано от Hardcore Game Jam в партньорство със Столичната община в лицето на Асоциация за развитие на София и с подкрепата на Data Science Society, Sofia Game Jam, Game Dev Summit.

Hack & Design Challenge 01 - 04.03.2019 в SofiaLab


На 01.03.2019 в SofiaLab (ул. “Сердика 1”, ет. 3) започва “Hack & Design Challenge”. Събитието се организира от Data Science Society в партньорство с Асоциация за развитие на София. От 01 до 04 март индустрията на видео игрите ще си сътрудничи с разработчиците на изкуствен интелект. Предизвикателствата ще са да се направят игри с елементи на изкуствен интелект (да се произведат определен брой решения за AI-игри по категории). Те ще дадат възможност за разширяване на творчеството, знанията и естетиката на всички дизайнери на игри, играчи, разработчици на игри и изследователи на ИИ.

АРС е партньор по проект Умения за новите поколения, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills.

Международен семинар в Тампере


Последният, 10-ти международен семинар по проекта ИноБридж се проведе в Тампере, Финландия, на 20 и 21 февруари 2019 г. След почти три години активен диалог със заинтересованите страни, споделяне на добри практики и опит с други европейски региони, насърчаване на сътрудничеството за адресиране на общи предизвикателства, сега проектните партньори подложиха на проверка своите Планове за действие, които целят да подобрят регионалните инструменти за подкрепа на изследователската дейност, развитието и иновациите, особено за малките и средни предприятия. Асоциация за развитие на София работи с публично-частния фонд за иновации, учреден през 2013 г. Плановете за действие, които очертават мерките и целите за втората фаза на проекта - от април 2019 г. до март 2021 г. - вече са финалзирани чрез опита и експертизата на целия консорциум. Партньорите по проекта са снабдени с пътна карта и инструменти за насърчаване на местните иновации.

Проектът ИноБридж е съ-финансиран от Европейския фонд за въстановяване и развитие на ЕС.

Международна конференция „Към успешна комерсиализация на развойната дейност“


Много европейски региони са си поставили цел да се превърнат в лидери в разработването на технологиите на 21 век и нарастващата комерсиализация на новите технологии. За тази цел са разработени и приложени много стратегии, инструменти и финансови механизми, насочени към ускоряване на цикъла на научно-изследователската и развойна дейност в университетите, насърчаване на културата на предприемачество и иновации, осигуряване на достъп на малките и средни предприятия до изследователска инфраструктура и резултати от развойна дейност. Партньорите по проект ИноБридж организираха международна конференция в Тампере, Финландия, на 19 февруари 2019 г., за да изслушат заинтересованите страни и да анализират какво сме научили и постигнали досега в тази област.

Говорителите от университети, регионални оперативни програми от осем европейски региона, регионални и местни власти, НПО, представители на частния сектор изтъкнаха важността на човешкия капитал, европейските политики, партньорствата и сътрудничествата. Севдалина Войнова участва в панела за новата роля на публичния сектор за насърчаване на иновациите.

Проектът ИноБридж се финансира по програма ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

 

Партньорството ИНТЕГРА отправя поглед напред

Партньорите по проект ИНТЕГРА проведоха третата си среща в София от 13 до 15 февруари 2019г. В срещата се включиха всички шест партньора и заинтересовани страни от пет държави – България, Чехия, Италия, Словакия и Хърватия. Темата на срещата беше Застъпническа и информационна кампания за по-добра интеграция на граждани на трети страни. Партньорите споделиха резултатите от градските си интеграционни одити и дневния си ред за интеграция, целите на местните усилия и постиженията им досега. Бяха споделени интересни свидетелства:

„Един украински студент изрази учудването си, че някой го пита как да подобри услугите за чужденци и взема отговора му сериозно – това не му се е случвало у дома.“
„От този проект научихме много – анализирахме ситуацията, изучавахме какво правят другите партньори и градове и решихме, че и в нашия град може да се направи повече.“
„Липсата на конфликт не означава непременно интеграция – може да е сигнал за липса на комуникация.“

Заинтересованите страни, които участваха в срещата – от кметове и общински съветници до НПО експерти, от представители на международни организации до сдружения на мигранти и държавни институции – също споделиха своя опит, какво правят сега и към какво се стремят. Като част от срещата партньорите посетиха Интеграционния център Св. Ана, управляван от Каритас-София.

Кметът на Рубано г-жа Сабрина Дони се срещна със заместник-кмета на София г-н Тодор Чобанов в рамките на проектната среща. Двамата градски лидери обмениха опит и идеи за по-ефективна интеграция на чужди граждани и потвърдиха ролята на сътрудничеството между градовете, за да го постигнат.

Най-важното е мигрантите да почувстват, че са част от общността, заяви г-жа Дoни пред репортер на 24novini.bg: https://24novini.bg/%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%8A%D0%B1/item/15812-v-italiya-imat-nuzhda-ot-migranti-za-industriyata-i-fermite

Партньорите планираха последващите си дейности и застъпническата си кампания.

Проект ИНТЕГРА е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейски съюз.

Повече за проекта можете да видите на www.integra-eu.net.

   

 

Заместник-кметът на Столична община доц. Тодор Чобанов се срещна с кмета на Рубано, Италия, г-жа Сабрина Дони


Заместник-кметът на Столична община доц. Тодор Чобанов се срещна с кмета на Рубано, Италия, г-жа Сабрина Дони, и заместник-кмета на Рубано г-жа Стефания Донега. Ръководителите на двете общини обмениха опит как работят за пълноценна интеграция на граждани на трети страни. Макар и различни по размер и географско положение, София и Рубано имат сходни предизвикателства как улесняват достъпа до пазара на труда, до образование и жилища на легално пребиваващи хора с произход извън ЕС.

Срещата се състоя в рамките на проект ИНТЕГРА, финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС, чийто водещ партньор е Асоциация за развитие на София. Повече за проекта можете да намерите на www.integra-eu.net.

 

Страница 9 от 37

Нагоре