AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Софийска лаборатория за интеграция

След приключване на интеграционния одит на София, в който над 100 граждани оцениха политиките и практиките на града за гражданите на трети страни и мигрантите и интеграцията им, Асоциация за развитие на София и фондация РискМонитор организираха Софийска лаборатория за интеграция на 30 и 31 октомври 2018 г. В Банкя.

Лабораторията събра 18 експерти от ключови сектори за интеграцията: работна заетост, обучение и образование, социални науки, градско развитие, сигурност, НПО  и организации на мигранти и граждани на трети страни. Участниците разработиха трите най-вероятни сценарии за гражданите на трети страни в София през следващите 3 до 5 години: техния брой, икономическа и социална активност и интеграция, капацитета за приемане на местната общност. За всеки сценарий експертите предложиха действие и мерки за местното самоуправление, които да позволят на града да се подготви и да посрещне ефективно предстоящите развитие.

Сценариите и политическите препоръки, изработени в Софийската лаборатория за интеграция, ще бъдат основата на Софийския дневен ред за интеграция – пътната карта за подобряване на визията и услугите в града.

Софийската лаборатория за интеграция е част от проекта Интегра, ръководен от Асоциация за развитие на София и съфинансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция” на ЕК.

       

 

АРС се включи в Европейския месец на киберсигурността


Защо е важно обучението по киберсигурност да се интегрира в обучителните програми за средни и висши училища? Каква е ролята на неформалното образование в този процес вкл. чрез иновационни лагери, хакатони, специализирани курсове? Как могат да бъдат пренеси добри практики от утвърдени сфери в това ново поле с критична важност за цифровата трансформация на енергетиката и обществото като цяло? Това бяха част от въпросите, дискутирани на конференция “Киберсигурност в електрическата мобилност и цифрова трансформация в енергийната инфраструктура” на 26 октомври 2018. Светлана Ломева беше панелист, а конференцията, организирана от Националната браншова организация за електрическа мобилност. В събитието се включиха също и Еврокомисаря по цифрова икономика и общество Мария Габриел, депутати, заместник-министри, кметове, експерти.

Софийската лаборатория за иновации ще бъде домакин на дискусия "Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба"


Софийската лаборатория за иновации ще бъде домакин на дискусия "Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба", която ще се проведе на 26 октомври от 10:00ч. на ул. Сердика №1, ет.3. Проектът е финансиран от програма "Европа" на СО и се изпълнява от НПО Линкс. Очакваме всеки, който има какво да допринесе по темата.

Повече информация за събитието може да видите ТУК.

 

Динамичната обучителна програма в действие


На 23 и 24 октомври 2018 Софийската младежка иновационна лаборатория беше домакин на обучение на предприемчиви млади хора, защитаващи социална кауза. Участниците учиха и практикуваха най-важните аспекти на финансовата грамотност и управление, фондонабиране, краудфандинг за социални каузи. Обучението беше организирано в партньорство с УНИЦЕФ. Младежката иновационна лаборатория е създадена в рамките на проект "Умения за новите поколения, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills

Софийска работилница по проект Финанси за социална промяна

На 19 октомври 2018 Асоциация за развитие на София покани 10 предприемачи и експерти в областта на социалното предприемачество и финансиране на работилница по проект Финанси за социална промяна. Събитието събра регионалната група на заинтересованите, за да дискутират бариерите пред разрастване на социалните предприятия, добрите и лошите практики, недостига на умения и нишите за разработване на публични политики.

Според участниците социалното предприемачество е предимно отговор на социални нужди, които не са отразени добре от публичния или частния сектор, както и фактор за социална трансформация и призвание за социална активност. Социалните предприемачи са най-активни в областите на социалните акции, обучението, личните услуги, храната и социалната кохезия.

Предизвикателствата, с които се сблъскват, са недостатъчно финансиране, проблеми в законодателната база и липса на приемлива методология за измерване на социалното влияние. Предприемачите не се чувстват конкурентоспособни в национален и международен план. Нуждите за развитие на уменията са много разнообразни, но предпочитаната форма на обучение е такава, която води до сертифициране.

Резултатите от работилницата ще бъдат използвани за изработване на Дунавска стратегия за финансиране на социалното предприемачество през 2019.

Проектът се съфинансира по програма ИНТЕРРЕГ Дунав, ЕRDF, IPA II, ENI и унгарското правителство. Повече информация можете да видите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

АРС ви кани на представянето на проект „Електронни очи“

Асоциация за развитие на София ви кани в деня на белия бастун - 15 октомври, от 16:30 часа в Тобако гардън на ул. "Московска" 6А, на представянето на дигитален навигатор за незрящи „Електронни очи“, проект, който асоциацията подкрепя.

„Електронни очи“ е идея, запалена от невероятната амбиция на млади хора със зрителни увреждания да бъдат независими и активни, да учат, работят и живеят заедно с всички. И така заедно с активните и инициативни младежи, федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” започна кампания. Да набере средства, но и да покаже на всички, че има хора с увреждания, които нямат нужда от социални помощи, а само от възможности да бъдат равни на останалите.

Районната организация на слепите в София регистрира към 1 300 свои членове със зрителни увреждания. Реалният им брой обаче е значително по-голям. Много млади и активни хора, които се опитват да управляват живота си сами и не разчитат на различни социални придобивки, не членуват там и не са обхванати от тази статистика. А в големия и забързан град няма добри ориентири, които да помогнат на човек със зрителни увреждания да се движи уверено и независимо от придружители. Някои от тротоарите в централната част са снабдени с тактилни ленти, но не и в останалите квартали. Освен тях, „говорещото метро“ и плахите опити за „говорещи спирки“– градът е едно крайно враждебно място за незрящите.

За щастие новите мобилни комуникации и информационни технологии създават невероятна възможност да се улесни живота на хората с увреждания и да се компенсира донякъде техния дефицит. Специално хората със зрителни увреждания биха получили неоценима помощ да бъдат самостоятелни и независими, ако могат да разчитат на „електронни очи“.

В случая, тази идея има съвсем евтино и лесно изпълнение. А и всеки вече е въоръжен със смартфон, който така или иначе предлага много ползотворни говорещи приложения. А сега вече и такова, което може да ориентира незрящия за заобикалящите го улици и сгради, да го упъти към най-близката спирка на градския транспорт, да го информира за номера на пристигащия автобус, да предлага най-добрия маршрут.

Елекронни очи“ е безплатно приложение, което дава повече свобода и възможности
за активен живот. Това е приложение, което вече променя живота на хора със зрителни увреждания.

За сега в столицата. Но амбицията на екипа е да инициира подобни разработки и в други, по-големи градове. Също така да разшири много повече функционалността на „Електронни очи“. Така че кампанията продължава.

Увреждането е проблем на бариерите в средата. Затова няма увреждане, което да не може да бъде преодоляно с подходящо техническо решение. „Електронни очи“ ще доказва това.

ПРЕДСТАВЯНЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ
Понеделник, 15 октомври 2018
16:30 часа
Тобако гардън ул. „Московска“ 6А
(гърба на двореца)

Страница 9 от 34

Нагоре