AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Софийска работилница за иновации ще решава важни за градовете проблеми

В периода 29-31 2019 г. март в Софийска градска художествена галерия ще се проведе работилница за иновации, като част от пилотния проект на Съвместния изследователски център на Европейската комисия „Науката среща регионите/парламентите“.

Столична община беше избрана като един от градовете участници в проекта и ще организира работилница за иновации, в партньорство със Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски “, Асоциация за развитие на София и „Зелена“София. В рамките на събитието ще бъдат разгледани три предизвикателства, пред които София, а и голяма част от градовете в България са изправени. Целта е да се съберат мненията и идеите на различни групи от обществото и да се стигне до решения, които биха могли да се приложат на практика. Методологията на работилницата за иновации се основава на факта, че когато се съберат на едно място хора с различен профил и интереси има голяма вероятност да достигнат до ефективни решения по зададените проблеми.

За повече информация и регистрация посетете страницата на събитието: https://www.innocampsofia.net

Местата са ограничени, не пропускайте да се регистрирате.

Софийската група за интеграция създава материали за кампания

Софийските партньори по проекта ИНТЕГРА – Асоциация за развитие на София и РискМонитор и местната група за интеграция поканиха представители на медиите, служители на Столичната община, членове на мигрантски организации и общности, дизайнери и експерти по комуникация на еднодневна консултативна среща на 15 март 2019 г. Целта на срещата беше да се обсъди информационната и застъпническа кампания по проекта ИНТЕГРА за по-ефективна интеграция на граждани на трети страни – тематичното съдържание на информационните материали и творчески инструменти, както и най-ефективните начини да се ангажират гражданите и мигрантите в кампанията.

Създадохме тематични креативни екипи, които да разработят няколко различни типа информационни материали и инструменти: брошура, видео, материали за онлайн разпространение, както и да идентифицират и тестват подходящи послания на кампанията.

Участниците в консултативната среща обсъждаха и препоръките за европейски политики и информационните материали за предстоящия ИНТЕГРА брифинг в Брюксел на 11 юни, 2019.

Проектът INTEGRA се финансира от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.

За повече информация относно проекта можете да посетите - https://integra-eu.net/.

    

Обмяна на опит с регион Кастиля и Леон


На 11 и 12 март 2019 доцент Теодор Седларски, декан, и доц. Атанас Георгиев, заместник-декан на Стопански факултет на СУ Св. Кл. Охридски, посетиха регион Кастиля и Леон в Испания, за да обменят опит за инструментите и политиките за насърчаване сътрудничеството между университети и бизнес с цел повече местни иновации. Доцент Седларски и доцент Георгиев посетиха университетите Саламанка и Валядолид и обсъдиха подходи и мерки както с колегите си от академичните среди, така и с представители на регионалната оперативна програма за иновации. Обмяната на опит е част от проект ИноБридж по програма ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Асоциация за развитие на София е партньор по проекта, като цели да усъвършенства Софийски публично-частен фонд за иновации (www.fond.sofia-da.eu).

 

 

 

    

  

Застъпническата кампания на ИНТЕГРА включва европейски студенти


На 7ми март проектният екип на ИНТЕГРА в София се срещна с чуждестранни студенти от Франция, изучаващи магистърска степен по европейски въпроси. Представихме на младите колеги основните предизвикателства, свързани с интеграцията на граждани на трети страни в европейските градове, както и политическите мерки, за които се застъпваме, за да направим нашите общности по-приветливи. Обсъдихме заедно креативни начини за ангажиране на повече граждани в усилията за повишаване на осведомеността и застъпничеството, както и в мрежите за издигане на кампанията на европейско равнище.

Проектът INTEGRA се финансира от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.

За повече информация относно проекта можете да посетите - https://integra-eu.net/.

 

     

„ИНТЕГРА“ се среща с „НЕМО“


Екипът на проект „ИНТЕГРА“ се срещна на 6 март 2019 г. с екипа на проекта „НЕМО: Използване на новите медии в образованието за преодоляване на онлайн дискриминацията на мигранти“, който се състои от девет организации, идващи от Италия, Австрия, Франция, Унгария и България. И двата проекта се съфинансират от АМИФ на ЕС.

Ръководителят на проекта „ИНТЕГРА“ Севдалина Войнова ръководи съвместната проектна сесия, целяща споделяне и обмен на знания и добри практики, както и местни дейности за повишаване на осведомеността с цел улесняване на интеграцията.

 

 

 

    

Втора партньорска среща по проект Цицероне в Брюксел


На 4ти и 5ти март 2019 г. в Брюксел, Белгия се проведе втора партньорска среща по проект „CICERONE“. Асоциация за развитие на София е една от 24-те организации - партньори по проекта. Представителите на организациите дискутираха изработването на стратегия, план и последващи действия по останалите пакети, включително и комуникация и разпространяване на информация. Резултатите от изследването на инструментите за финансиране на кръгова икономика в България бяха представени във втори работен пакет от експерта по проекта - Костадин Костадинов. Проектът „Цицероне” изгражда съвместна платформа за ефективно програмиране на кръговата икономика и е финансиран от „Хоризонт 2020“ на Европейски съюз.

Повече информация за проекта можете да намерите на http://cicerone-h2020.eu/

Страница 8 от 37

Нагоре