AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Презентации

nauka BGКak ИЕЕС и българските учени съдействат за превръщането на София в “ДИНАМИЧЕН ЗЕЛЕН ГРАД” (електромобилност) - презентация на проф. Дария Владикова, Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“

Да направим градовете устойчиви: управление на риска при бедствия и инструменти за прогнозиране на устойчиви градове през 2035 - презентация на Кристиян Миленов, АУРЕ-Екорегиони, Информационен център на BG GMES

Борба с климатичните промени – възможности за иновативните общности в България - презентация на Мариана Хамънова, KIC Climate

Да направим градовете устойчиви - презентация на Силвия Димoва, Дирекция за космоса, сигурността и миграцията, Главна дирекция „Съвместен изследователски център”, Европейска комисия

Стратегия за интелигентна специализация на София - презентация на Светлана Ломева, изпълнителен директор, Асоциация за развитие на София (координатор на процеса за прилагане на Стратегията за интелигентна специализация на София)

Към разработване на политики за нисковъглероден пътен транспорт - презентация на Елена Пафуми, Дирекция за енергия, транспорт и климат, Главна дирекция „Съвместен изследователски център”, Европейска комисия

Интелигентна специализация: уроци от практиката - презентация на Мануел Паласуелос Мартинес, Дирекция за растеж и иновации, Главна дирекция „Съвместен изследователски център”, Европейска комисия

София „Расте, но не старее” - презентация на Евгени Крусев, замeстник кмет по транспорт, Столична община

Акценти от международната конференция „Науката среща регионите“

Регионалното партньорство в ключовите сфери като климата, енергията и иновациите под мотото "Науката среща регионите" събра над 80 представители на местната власт и научни институции.

 

Йорданка Фандъкова, кмет на София: „Научният потенциал в София и Европа ни помага да вземаме правилните решения и да разработваме ефективни политики. Устойчивата градска мобилност, качеството на въздуха, климатичните промени, градското планиране, управлението на кризи са все области, които се отразяват на живота на всеки гражданин и изискват интелигентни отговори. Намаляването на вредните емисии във въздуха е наша основна цел. Затова строим метро, инвестираме в подмяна на превозните средства, реконструираме улици и булеварди, подменяме горивните инсталации в детски градини и училища.“

Акценти от събитието:

 

Програма

logo ce bg pantone lr                                                                                                                                                    gerb SO 2014

                                                                                                                                             

ПРОГРАМА

Дата: Вторник, 25 октомври 2016
Място: Зала на Столична община, ул. „Московска” 33, София
Симултанен превод: Български – Английски

09.00 – 09.15 Регистрация на участниците
09.15 - 09.45 Откриване
Г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София
Г-жа Чарлина Вичева, зам. генерален директор, Главна дирекция „Съвместен изследователски център”, Европейска комисия
Г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите

09.45 – 10.45 Панелна дискусия „Интелигентна специализация за интелигентни региони, икономически растеж и по-добро качество на живот”
Модератор: Проф. Костадин Костадинов, Координатор на Експертен съвет по иновации и изследвания към кмета на Столична община
Панелисти:
Мануел Паласуелос Мартинес, Дирекция за растеж и иновации, Главна дирекция „Съвместен изследователски център”, Европейска комисия – ключови думи: стратегии за интелигентни специализации, Платформа S3 на СИЦ, S3 приоритетите на ЕС, иновации, тематични S3 платформи
Светлана Ломева, изпълнителен директор, Асоциация за развитие на София (координатор на процеса за прилагане на Стратегията за интелигентна специализация на София) – ключови думи: Стратегия за интелигентна специализация на София, изследвания и иновации
Елица Панайотова, координатор „Зелена София” – ключови думи: зелен град, енергийна ефективност, екологичен мениджмънт, кръгова икономика, климат
Д-р Страхил Карапчански, зам. кмет на Русе – ключови думи: Стратегия за интелигентна специализация на Русе, изследвания и иновации

10.45 – 11.00 Кафе-пауза

11.00 - 11.45 Панелна дискусия “Да направим градовете устойчиви: управление на риска при бедствия и инструменти за прогнозиране на устойчиви градове през 2035”
Модератор: Д-р Тодор Чобанов, зам. кмет на Столична община
Панелисти:
Силвия Димитрова, Дирекция за космоса, сигурността и миграцията, Главна дирекция „Съвместен изследователски център”, Европейска комисия – ключови думи: управления на риска при бедствия, адаптиране към климатичните промени, безопасно и устойчиво строителство и обновление
Здравко Здравков, Главен архитект на Столична община – ключови думи: градско развитие, ключова инфраструктура, градско разрастване, ресурси
Кристиян Миленов, АУРЕ-Екорегиони, Информационен център на BG GMES – ключови думи: управление на риска, земно наблюдение, данни, интегрирани решения за наблюдение, ИТ

11.45 - 12.45 Панелна дискусия „Към решения за екологично чист транспорт и нисковъглеродна градска мобилност на бъдещето”
Модератор: Християн Петров, директор, Център за градска мобилност на Столична община
Панелисти:
Елена Пафуми, Дирекция за енергия, транспорт и климат, Главна дирекция „Съвместен изследователски център”, Европейска комисия – ключови думи: Big Data , нисковъглеродни технологии, дизайн на структура за презареждане, интелигентни градове
Евгени Крусев, зам. кмет по транспорт – ключови думи: електрически превозни средства и мобилност, интегрирани решения за транспортен трафик, наблюдение
Мариана Хамънова, KIC Climate – ключови думи: иновативни проекти, акселератор, енергийна ефективност
Проф. Дария Владикова, Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – ключови думи: гориво и водородни клетки, улавяне на въглерод, съхранение на енергия

12.45 – 13.00 Г-жа Малина Едрева, председател на Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС; член на Комитета на регионите: „Предизвикателства и възможности пред превръщането на София в динамичен зелен град”

13.00 – 13.15 Заключения и бъдещи перспективи за град София и сътрудничество с ГД СИЦ

13.30 – 14.30 Обяд с експертите от ГД СИЦ и членовете на Експертната група

14.30 – 15.30 Панелни дискусии в малки групи
Модератори: проф. Румен Николов, Севдалина Войнова

Нагоре