Мрежови анализ на достъп до обществено озеленяване на жителите на София - град

  

МРЕЖОВИ АНАЛИЗ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЖИТЕЛИТЕ
НА СОФИЯ - ГРАД